Översikt över pekskärmsteknik

- Oct 23, 2018-

För att underlätta driften använder folk pekskärm istället för mus eller tangentbord. Pekskärmen består av beröringsdetekteringsdelen och pekskärmens kontroller. Touch-avkänningsdelen installeras framför bildskärmen för att upptäcka användarens beröringsposition, och sedan överförs relevant information till pekskärmens kontroller. Huvudfunktionen på pekskärmens kontroller är att ta emot beröringsinformation från pekpunktsdetekteringsenheten, konvertera den till kontaktkoordinater och sända den sedan till CPU. Det kan samtidigt ta emot och utföra kommandon från CPU: n.

Pekskärmsteknologi är en ny typ av interaktionsinmatningsmetod för mänskliga datorer. Jämfört med traditionella tangentbord och musinmatningsmetoder är inmatning av pekskärmen mer intuitiv. Med erkännandeprogram kan pekskärmen också uppnå handskriven ingång. Pekskärmen består av en detekteringskomponent monterad framför bildskärmen och en pekskärmskontroller. När finger eller annat föremål rör på pekskärmen som är installerat på displayens framsida, identifieras pekläget av pekskärmskontrollen och skickas till värden via gränssnittet (t.ex. RS-232 seriell port, USB, etc.). För närvarande har pekskärmen utvecklats från enkel pekskärm till multi-touch-skärm.