Klassificering av pekskärmsteknik

- Oct 23, 2018-

För att underlätta driften använder folk pekskärm istället för mus eller tangentbord. För att göra det måste vi först röra pekskärmen monterad på displayens framsida med våra fingrar eller andra föremål, och sedan kan systemet hitta och välja inmatningsinformation baserat på fingerens ikon eller menyposition. Pekskärmen består av pekskärmskomponent och pekskärmskontroller. Touch-avkänningsdelen är installerad framför bildskärmen för att upptäcka användarens beröringsposition, som accepteras och skickas till pekskärmens kontroller; Huvudfunktionen på pekskärmens kontroller är att ta emot beröringsinformation från pekpunktsdetekteringsanordningen, konvertera den till kontaktkoordinater och skicka den till CPU, vilken kan ta emot och utföra kommandon från CPU samtidigt.


Huvudtyperna av pekskärm: Enligt arbetsprincipen för pekskärmen och mediet för att överföra information delar vi pekskärmen i fyra typer, som är resistiva, kapacitiva, infraröd och akustiska. Varje typ av pekskärm har sina egna fördelar och nackdelar. För att förstå vilken typ av pekskärm som passar det tillfället är nyckeln till att förstå arbetsprincipen och egenskaperna hos varje typ av pekskärmsteknik.